Logopedie


Logopedie voor kinderen

Communicatie speelt een belangrijke rol in ons leven. In alle dagelijkse situaties, zoals thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd, communiceren wij met anderen. Om goed te kunnen communiceren, is het van belang dat wij onze gedachten en bedoelingen duidelijk kunnen overbrengen en dat wij de boodschappen van anderen begrijpen.

 

De basisbeginselen van onze taal leert een kind in de eerste zes tot zeven levensjaren. Het kind leert hoe het de inhoud van onze taal (betekenis) en de klankproductie (uitspraak) kan weergeven. Daarnaast moet het de wereld om zich heen ontdekken en verschillende fasen op het gebied van motoriek, groei en sociale vaardigheden doorlopen. Soms ontstaan er problemen in één van de fasen. Problemen kunnen zich op logopedisch gebied voordoen bij het horen, verstaan, begrijpen of spreken. Deze kunnen grote gevolgen voor de communicatie hebben.

 

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie en biedt preventieve maatregelen, onderzoek en behandeling bij slechthorendheid, heesheid, stotteren, slissen en spraak-taalproblemen. Ook bij eet- en drinkproblemen en afwijkende mondgewoonten kunt u bij de logopedist terecht.Logopedie voor volwassenen

Ook volwassenen kunnen beperkingen ondervinden bij het communiceren. Deze beperkingen kunnen het gevolg zijn van problemen die zich al voordoen in de ontwikkelingsfasen naar de volwassenheid. Ook op latere leeftijd kunnen communicatieproblemen ontstaan. Deze hebben meestal betrekking op het horen, begrijpen en spreken.

 

Bij communicatieproblemen kan een logopedist ondersteuning bieden. U kunt bij de logopedist terecht voor preventie, onderzoek en behandeling bij slechthorendheid, stemproblemen, stotteren en spraak-taalproblemen. Daarnaast houdt de logopedist zich bezig met het verhelpen van eet- en drinkproblemen en problemen met de ademhaling.