Missie en Visie


Missie

Ons enthousiaste team staat voor het verlenen van optimale zorg en kwaliteit. U kunt bij ons terecht voor preventie, screening, onderzoek en de behandeling van logopedische problematiek op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken. Passend bij de vraagstelling bieden wij voor u de beste oplossing. Met onze vakkundige kennis en verantwoordelijkheidsgevoel doorlopen wij met u, uw kind, uw partner of uw ouder het passende behandeltraject om te zorgen voor een optimale participatie in het dagelijks leven. Een speerpunt van ons werk is de constante verbetering van onze kwaliteitszorg. Deze wordt gewaarborgd door een bestendige beroepsmatige ontwikkeling en door een multidisciplinaire aanpak. Wij hechten veel waarde aan een regelmatige afstemming met andere deskundigen, zoals artsen, tandartsen, leerkrachten, intern begeleiders en andere paramedici.

Missie en Visie

Visie

Onze therapeuten verlenen optimale allround logopedische zorg waarbij de cliënt en diens hulpvraag centraal staan. Wij leveren maatwerk in het logopedisch behandeltraject. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Een succesvolle behandeling vereist een gelijkwaardige inbreng, waarbij de therapeut de cliënt enerzijds stuurt en de cliënt zich anderzijds inzet voor de behandeling. Wij werken samen met andere deskundigen en zorgen voor een goede afstemming van de behandeling. De zorg wordt onder invloed van actuele ontwikkelingen en de nieuwste inzichten bijgesteld. Wij hechten veel waarde aan continuïteit en de kwaliteit van de logopedische zorg.