Werkwijze


Verwijzing

Verwijzing

De logopedische behandeling geschiedt alleen na verwijzing van een arts. Wij willen u vragen om de verwijzing bij het eerste bezoek in onze praktijk mee te brengen, alsmede een identiteitsbewijs en uw verzekeringspas.

Bij twijfel kunt u ons ook benaderen met de vraag voor een onderzoek. Daarna formuleren wij een gerichte conclusie en advies. 

Aanmelding

Aanmelding

U kunt zich telefonisch, via de email of via het contactformulier op onze site aanmelden. De wachttijd voor een eerste afspraak bedraagt maximaal twee weken.

Onderzoek

Onderzoek

Het logopedisch onderzoek is noodzakelijk om de klacht in kaart te brengen en om het behandelplan op te stellen. Het onderzoek wordt na het intakegesprek uitgevoerd en kan één of meer sessies in beslag nemen. Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens bespreken wij met u het vervolg van de behandeling.Behandeling

Behandeling

De duur van een complete logopedische behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. De behandelsessies duren telkens een half uur, inclusief administratiewerkzaamheden.

De behandelingen vinden meestal met een frequentie van één keer in de week plaats. Onze therapeuten geven ook behandelingen aan huis, indien dit medisch vastgelegd en noodzakelijk is.

Veel behandelingen vereisen een multidisciplinaire aanpak. Voor een optimale zorg stemmen wij de behandeling af met andere deskundigen, zoals artsen, tandartsen, leerkrachten, intern begeleiders en andere paramedici.

Sander Schermerhorn, praktijkhouder van Praktijk voor Logopedie Schermerhorn, is mede-oprichter en lid van het samenwerkingsverband Thuis-Verder. Negen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams in de gemeenten Ede, Renkum, Arnhem, Rheden, Lingewaard, Zevenaar, Duiven/Westervoort, Over-Betuwe en Didam zijn hierbij aangesloten. De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving. Klik voor meer informatie op https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl/.

 

 

Vergoeding

Vergoeding

Logopedie zit voor zowel kinderen als volwassenen in het basispakket van de zorgverzekering. De kosten van de zorg worden in de meeste gevallen rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en bij volwassenen in mindering gebracht op het eigen risico. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgelegd, maar kunnen per verzekeraar verschillen.

Klachten

Klachten/ rechten

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden? Blijf er dan niet mee zitten! De volgende link geeft u informatie over de klachtenprocedure: 

 

www.klachtenloketparamedici.nl

 

 

Uw rechten als patiënt zijn wettelijk geregeld. Wij houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg) . Meer informatie hierover vindt u hier:

 

Download
Privacy Policy
2020_privacy_policy.pdf
Adobe Acrobat document 451.7 KB
Download
Patiëntenrechten
Logopedisch patientendossier patientenre
Adobe Acrobat document 465.2 KB