Team


Sander Schermerhorn

praktijkhouder, logopedist

KP-registratienummer: 79900397691

Sander Schermerhorn heeft in 1980 zijn studie Logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgerond. Hij heeft gewerkt als logopedist in het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze (tot 1984) en bij de Johanna Stichting Kinderrevalidatie in Arnhem. Sinds 1993 is hij werkzaam bij Klimmendaal, Revalidatie Specialisten in Arnhem. Daar verleent hij gespecialiseerde logopedische zorg voor cliënten met taal-, spraak- en/of slikproblemen bij een neurologische aandoening. Sander is mede-oprichter van de eerstelijnsteams Neuro Revalidatie Thuis Arnhem e.o., LEEF! Neurorevalidatie in de Gemeente Rheden en het samenwerkingsverband Thuis-Verder. 

Naast zijn werkzaamheden in het revalidatiecentrum in Arnhem is hij in 2000 met zijn eigen logopediepraktijk gestart. Hij behandelt nu met name cliënten met logopedisch-neurologische problemen, zoals een CVA (beroerte), de Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, ALS of hersentrauma.

Sander Schermerhorn


Sandra Bey

logopedist, taal- en spraakpatholoog

KP-registratienummer: 99912125191

Sandra Bey is in 2013 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2015 heeft zij haar Masteropleiding Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen voltooid. Na haar studie heeft Sandra als allround logopedist bij een logopediepraktijk in Duitsland gewerkt. Hier voerde zij logopedisch onderzoek en behandeling uit bij cliënten met spraak- en taalproblemen, (oro-)myofunctionele stoornissen, neurologische stoornissen, stemstoornissen, stotteren/broddelen, auditieve verwerkings- en waarnemingsproblemen, dyslexie en dyscalculie. Sinds oktober 2016 is Sandra als logopediste werkzaam bij Praktijk voor Logopedie Schermerhorn. Zij behandelt nu met name kinderen met spraak- en/of taalproblemen, afwijkende mondgewoonten, stemproblemen, stotteren/broddelen en auditieve verwerkings- en waarnemingsproblemen. Ook is zij gespecialiseerd in stemtherapie, de manuele facilitatie van het strottenhoofd en de behandeling bij chronische hoest (SPEICH-C).